Tuesday, August 02, 2005


;p Posted by Picasa

sa bahay nina lucky... :) Posted by Picasa

windmills... Posted by Picasa

tatlong maria... Posted by Picasa

pina nga ba? Posted by Picasa

:) Posted by Picasa

likod... Posted by Picasa

...harap. Posted by Picasa

oohlahlaahh!!! Posted by Picasa

ako yung sa extreme left... :) Posted by Picasa

si pinky at si mama ivy... Posted by Picasa

ehehehe! Posted by Picasa

yeah! mga bangkera... (bangka...gets? :) Posted by Picasa

ehem... jasmine duo! ;p Posted by Picasa

sa coral reef... kung saan pinaalis kami para makapag-shoot ng commercial ang Petron... dapat sinama kami...mas papatok yun! :) Posted by Picasa